Roboty budowlane do 5 350 000 €

Strona główna / Roboty budowlane do 5 350 000 €

5-2020

Budowa szybu windowego przy budynku nr 1, sprawa 5/2020

Ogłoszenie o zamówieniu 5-2020-ogloszenie.doc
SIWZ 5-2020-siwz.doc
Dokumentacja projektowa 5-2020-dokumentacja-projektowa.zip
Oświadczenie przesłanki wykluczenia 5-2020-oswiadczenie.docx
Oświadczenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu 5-2020-oswiadczenie2.docx
Załącznik nr 3 – klauzula 5-2020-zalacznik-klauzula.docx
Informacja z otwarcia ofert 5-2020-informacja.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 5-2020-zawiadomienie.pdf

2-2020

Budowa szybu windowego przy budynku nr 1, sprawa 2/2020

Ogłoszenie o zamówieniu 2-2020-ogłoszenie.doc
SIWZ 2-2020-siwz.doc
Dokumentacja projektowa 2-2020-dokumentacja-projektowa.zip
Oświadczenie przesłanki wykluczenia 2-2020-oswiadczenie.docx
Oświadczenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu 2-2020-oswiadczenie2.docx
Załącznik nr 3 – klauzula 2-2020-załącznik-klauzula.docx
Informacja z otwarcia ofert 2-2020-informacja.doc
Unieważnienie 2-2020-unieważnienie.pdf

1-2020

Przebudowa budynku szpitalnego nr 13 na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, sprawa 1/2020

Ogłoszenie o zamówieniu 1-2020-ogłoszenie.doc
SIWZ 1-2020-siwz.doc
Dokumentacja projektowa 1-2020-dokumentacja-projektowa.zip
Oświadczenie przesłanki wykluczenia 1-2020-oswiadczenie.docx
Oświadczenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu 1-2020-oswiadczenie2.docx
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 1-2020-zalacznik.doc
Klauzula obowiązku informacyjnego 1-2020-klauzula.docx
Karta katalogowa centrala wentylacyjna 1-2020-karta katalogowa.pdf
Odpowiedzi na zapytania 1-2020-odpowiedzi.pdf
Przedmiar robót po korekcie 1-2020-przedmiar.pdf
Zdjęcia Zdjęcia.7z
Informacja z otwarcia ofert 1-2020-informacja.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 1-2020-zawiadomienie.pdf

20-2019

Modernizacja pomieszczeń pracowni RTG, sprawa 20/2019

Ogłoszenie o zamówieniu 20-2019-ogloszenie.doc
SIWZ 20-2019-siwz.doc
Dokumentacja projektowa 20-2019-dokumentacja.zip
Oświadczenie przesłanki wykluczenia 20-2019-oswiadczenie1.docx
Oświadczenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu 20-2019-oswiadczenie2.docx
Załącznik nr 3 – klauzula 20-2019-zalacznik3.docx
Informacja z otwarcia ofert 20-2019-informacja.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 20-2019-zawiadomienie.pdf

14-2019

Prace remontowe w budynkach szpitalnych, sprawa 14/2019

Ogłoszenie o zamówieniu 14-2019-ogloszenie.doc
SIWZ 14-2019-siwz.doc
Dokumentacja projektowa 14-2019-dokumentacja.zip
Oświadczenie przesłanki wykluczenia 14-2019-oswiadczenie1.docx
Oświadczenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu 14-2019-oswiadczenie2.docx
Załącznik nr 3 – klauzula 14-2019-zalacznik3.docx
Informacja z otwarcia ofert 14-2019-informacja.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 14-2019-zawiadomienie.pdf

10-2019

Modernizacja pomieszczeń apteki szpitalnej

 

Ogłoszenie o zamówieniu 10-2019-ogloszenie.doc
SIWZ 10-2019-siwz.doc
Dokumentacja projektowa 10-2019-dokumentacja.zip
Oświadczenie przesłanki wykluczenia 10-2019-oswiadczenie1.docx
Oświadczenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu 10-2019-oswiadczenie2.docx
Załącznik nr 3 – klauzula 10-2019-zalacznik3.docx
Informacja z otwarcia ofert 10-2019-informacja.doc
Wybór oferty najkorzystniejszej 10-2019-zawiadomienie.pdf

31-2018

Wymiana oraz renowacja wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej

 

Ogłoszenie o zamówieniu 31-2018-ogloszenie.doc
SIWZ 31-2018-siwz.doc
Dokumentacja projektowo projektowa 31-2018-dokumentacja.zip
Oświadczenie przesłanki wykluczenia 31-2018-oswiadczenie1.docx
Oświadczenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu 31-2018-oswiadczenie2.docx
Wzór Umowy 31-2018-umowa.doc
Informacja z otwarcia ofert 31-2018-informacja.doc
Wybór oferty najkorzystniejszej 31-2018-zawiadomienie.pdf

30-2018

Modernizacja dróg i chodników szpitalnych – część 2.

 

Ogłoszenie o zamówieniu 30-2018-ogloszenie.doc
SIWZ 30-2018-siwz.doc
Dokumentacja projektowa 30-2018-dokumentacja-projektowa.zip
Oświadczenie przesłanki wykluczenia 30-2018-oswiadczenie1.docx
Oświadczenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu 30-2018-oswiadczenie2.docx
Informacja z otwarcia ofert 30-2018-informacja.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 30-2018-zawiadomienie.pdf

29-2018

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach oddziałów leczenia uzależnień nr 1 oraz nr 10

 

Ogłoszenie o zamówieniu 29-2018-ogloszenie.doc
SIWZ 29-2018-siwz.doc
Dokumentacja projektowa 29-2018-dokumentacja-projektowa.zip
Oświadczenie przesłanki wykluczenia 29-2018-oswiadczenie1.docx
Oświadczenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu 29-2018-oswiadczenie2.docx
Wyjaśnienia treści SIWZ 29-2018-wyjasnienia.pdf
Informacja z otwarcia ofert 29-2018-informacja.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 29-2018-zawiadomienie.pdf