Oddział 7a – rehabilitacji ogólnoustrojowej

Strona główna / Oddział 7a – rehabilitacji ogólnoustrojowej

 

Podstawowe informacje o oddziale nr 7a:

Godziny odwiedzinOdwiedziny i pomoc rodziny przy pacjentach w godzinach od 12:00 do 19:00 oraz w innym czasie nie kolidującym z indywidualnym programem rehabilitacji pacjenta za zgodą Ordynatora.
Kto i w jakich godzinach udziela informacji o chorychOrdynator Oddziału lek.med. Ryszard Szeszycki Środa w godzinach 11-13.
Rodzaje leczonych schorzeńREHABILITACJA NEUROLOGICZNA rehabilitacja neurologiczna wczesna – pacjenci z zaburzeniami funkcji mózgu (po udarach i urazach mózgu), z niedowładami kończyn, z zaburzeniami funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych, z zaburzeniami funkcji obwodowego układu nerwowego rehabilitacja neurologiczna przewlekła – po przebyciu wcześniejszej rehabilitacji w jednej z wyżej wymienionych grup. REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA: stany po leczeniu operacyjnym i zachowawczym schorzeń narządów ruchu.
Procedura przyjęcia na oddziałPodstawą przyjęcia do oddziałów jest osobiste stawiennictwo pacjenta na kwalifikację z aktualnym skierowaniem w naszym oddziale w środę w godzinach 11-12.
Wymagane dokumenty do kwalifikacji1. Skierowanie do szpitala(ważne 30 dni od daty wystawienia- właściwe dla danej rehabilitacji, pełna dokumentacja lekarska) od lekarza z oddziału: neurologii, neurochirurgii, OIOM, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii. W przypadku przewlekłych schorzeń neurologicznych obowiązuje skierowanie z poradni: neurologicznej, neurochirurgicznej, rehabilitacyjnej, chirurgicznej, urazowo- ortopedycznej. 2. karty informacyjne leczenia szpitalnego, 3. aktualnie stosowane leki 4. wyniki badań oraz zdjęcia rtg i płyty CD
Wykaz dokumentów i rzeczy osobistych niezbędnych do planowego przyjęcia:Skierowanie do szpitala (j.w), dowód osobisty, posiadana dokumentacja medyczna ( j.w.), piżama, ręcznik, przybory toaletowe, dresy, koszulki typu T-shirt, skarpetki, kapcie, obuwie sportowe wiązane, leki, które pacjent przyjmuje na stałe.
Zakres świadczonych usługOddział posiada 25 łóżek, salę ćwiczeń, gabinet fizykoterapii ( masaż suchy, eletroterapia, krioterapia, pole magnetyczne i elektromagnetyczne, masaże wirowe kończyn, laser wysokoenergetyczny, światłolecznictwo), gabinet logopedy i psychologa, pracownię terapii zajęciowej. W trakcie pobytu w Oddziale zapewniamy pacjentom całodobową opiekę medyczną, kompleksową rehabilitację ruchową dostosowaną do potrzeb i możliwości pacjenta, zabiegi fizykalne, terapię psychologiczną i logopedycznę, terapię zajęciową, edukację pacjenta i jego rodziny.
Informacje dodatkowe– Zakaz przebywania osób nietrzeźwych na terenie oddziału – Zakaz fotografowania i utrwalania dźwięku.

Mapa dojazdu na oddział: