Konkursy medyczne

Strona główna / Konkursy medyczne

14-K-2019

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie psychiatrii dla pacjentów Zamawiającego.

Warunki konkursu ofert 14-k-2019-warunki-konkursu.pdf
Formularz ofertowy 14-k-2019-formularz.doc
Oświadczenie oferenta 14-k-2019-oswiadczenie.docx
Wzór umowy 14-k-2019-wzor-umowy.doc
Ogłoszenie 14-k-2019-ogloszenie.doc
Wynik postępowania konkursowego 14-k-2019-wynik.pdf

13-K-2019

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii dla pacjentów Zamawiającego i posiadającego specjalizację z anestezjologii przydatną do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Warunki konkursu ofert 13-k-2019-warunki-konkursu.pdf
Formularz ofertowy 13-k-2019-formularz.doc
Oświadczenie oferenta 13-k-2019-oswiadczenie.docx
Wzór umowy 13-k-2019-wzor-umowy.doc
Ogłoszenie 13-k-2019-ogloszenie.pdf
Wynik postępowania konkursowego 13-k-2019-wynik.pdf

12-K-2019

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy prowadzące/cych działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarska, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarska  w zakresie usług pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską w oddziałach szpitalnych, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Izbie Przyjęć dla pacjentów Zamawiającego

 

Ogłoszenie 12-k-2019-ogloszenie.pdf
Regulamin konkursu 12-k-2019-regulamin.pdf
Warunki konkursu 12-k-2019-warunki.pdf
Oferta i oświadczenie oferenta 12-k.-2019-oferta-i-oswiadczenie.doc
Wzór umowy 12-k-2019-wzor-umowy.doc
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego 12-k-2019-zawiadomienie.pdf

11-K-2019

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska  w zakresie anestezjologii dla pacjentów Zamawiającego 

Warunki konkursu ofert 11-k-2019-warunki-konkursu.pdf
Formularz ofertowy 11-k-2019-formularz.doc
Oświadczenie oferenta 11-k-2019-oswiadczenie.docx
Wzór umowy 11-k-2019-wzor-umowy.doc
Ogłoszenie 11-k-2019-ogloszenie.pdf
Wynik postępowania konkursowego 11-k-2019-wynik.pdf

10-K-2019

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska  w zakresie reumatologii dla pacjentów Zamawiającego 

 

Warunki konkursu ofert 10-k-2019-warunki-konkursu.pdf
Formularz ofertowy 10-k-2019-formularz.doc
Oświadczenie oferenta 10-k-2019-oswiadczenie.docx
Wzór umowy 10-k-2019-wzor-umowy.doc
Wynik postępowania konkursowego 10-k-2019-wynik.pdf

9-K-2019

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy prowadzące/cych działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarska, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarska w zakresie usług pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską w oddziałach szpitalnych, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Izbie Przyjęć dla pacjentów Zamawiającego.

 

Warunki konkursu ofert 9-k-2019-warunki-konkursu.pdf
Formularz ofertowy i oświadczenie oferenta 9-k-2019-oferta-i-oswiadczenie.doc
Wzór umowy 9-k-2019-wzor-umowy.doc
Regulamin 9-k-2019-regulamin.pdf
Ogłoszenie 9-k-2019-ogloszenie.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego 9-k-2019-zawiadomienie.pdf

8-K-2019

Konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie chorób wewnętrznych i geriatrii dla pacjentów Zamawiającego.

 

Warunki konkursu ofert 8-k-2019-warunki-konkursu.pdf
Formularz ofertowy 8-k-2019-formularz.doc
Wzór umowy 8-k-2019-wzor-umowy.doc
Oświadczenie oferenta 8-k-2019-oswiadczenie.docx
Wynik postępowania konkursowego 8-k-2019-wynik.pdf

7-K-2019

Konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie neurologii dla pacjentów Zamawiającego

 

Warunki konkursu ofert 7-k-2019-warunki-konkursu.pdf
Formularz ofertowy 7-k-2019-formularz1.doc
Formularz ofertowy dla osoby pełniącej funkcję zastepcy ordynatora 7-k-2019-formularz2.doc
Wzór umowy – kontrakty lekarze 7-k-2019-wzor-umowy1.doc
Wzór umowy – kontrakty lekarze zastępstwo 7-k-2019-wzor-umowy2.doc
Oświadczenie oferenta 7-k-2019-oswiadczenie.docx
Wynik postępowania konkursowego 7-k-2019-wynik.doc

6-K-2019

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie endoskopii dla pacjentów Zamawiającego.

 

Warunki konkursu ofert 6-k-2019-warunki-konkursu.pdf
Formularz ofertowy 6-k-2019-formularz.doc
Wzór umowy 6-k-2019-wzor-umowy.doc
Oświadczenie oferenta 6-k-2019-oswiadczenia.docx
Wynik postępowania konkursowego 6-k-2019-wynik.doc

5-K-2019

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie radiologii, reumatologii, kardiologii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży dla pacjentów Zamawiającego

 

Warunki konkursu ofert 5-k-2019-warunki.pdf
Formularz ofertowy dla radiologa, kardiologa, psychiatry 5-k-2019-formularz1.doc
Formularz ofertowy dla reumatologa 5-k-2019-formularz2.doc
Wzór umowy – reumatologia 5-k-2019-wzor-umowy-reumatologia.doc
Wzór umowy – radiolog 5-k-2019-wzor-umowy-radiolog.doc
Wzór umowy – kardiolog, psychiatra 5-k-2019-wzor-umowy-kardiolog-psychiatra.doc
Oświadczenie oferenta 5-k-2019-oswiadczenie.docx
Wynik postępowania konkursowego 5-k-2019-wynik.doc