Konkursy medyczne

Strona główna / Konkursy medyczne

3-K-2020

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań bakteriologicznych.

 

Ogłoszenie 3-k-2020-ogłoszenie.pdf
Warunki konkursu ofert 3-k-2020-szczegółowe-warunki.pdf
Formularz 3-k-2020-formularz.docx
Wzór umowy 3-k-2020-umowa.doc
Załącznik nr 1 formularz ilościowo-cenowy 3-k-2020-załącznik-nr-1.odt
Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert 3-k-2020-zawiadomienie.pdf
Zmodyfikowany formularz ofertowy 3-k-2020-zmodyfikowany-formularz.docx
Informacja z otwarcia ofert 3-k-2020-informacja.doc
Wyniki postępowania 3-k-2020-wynik-postepowania.pdf

2-K-2020

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń medycznych w formie pełnienia dyżurów lekarskich na oddziałach Szpitala i Izbie Przyjęć przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie psychiatrii dla pacjentów Zamawiającego.

Ogłoszenie 2-K-2020-ogloszenie.pdf
Warunki konkursu ofert 2-K-2020-warunki-konkursu.pdf
Formularz 2-K-2020-formularz.doc
Oświadczenie oferenta 2-K-2020-oświadczenie.docx
Wzór umowy – kontrakty lekarze 2-K-2020-Wzór-umowy.doc
Wyniki postępowania 2-K-2020-wynik-postępowania.pdf

1-K-2020

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń medycznych w formie pełnienia dyżurów lekarskich na oddziałach Szpitala i Izbie Przyjęć przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie psychiatrii dla pacjentów Zamawiającego.

Ogłoszenie 1-k-2020-ogloszenie.doc
Warunki konkursu ofert 1-k-2020-warunki-konkursu.pdf
Formularz 1-k-2020-formularz.doc
Oświadczenie oferenta 1-k-2020-oświadczenie.docx
Wzór umowy – kontrakty lekarze 1-k-2020-wzór-umowy.doc
Wyniki postępowania 1-k-2020-wynik-postępowania.pdf

17-K-2019

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie: wykonywania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie neurologii, psychiatrii dla pacjentów Zamawiającego.

Ogłoszenie 17-k-2019-ogłoszenie.pdf
Warunki konkursu ofert 17-k-2019-warunki-konkursu.pdf
Formularz 17-k-2019-formularz.doc
Oświadczenie oferenta 17-k-2019-oświadczenie.docx
Wzór umowy psychiatra 17-k-2019-wzór-umowy-psychiatra.docx
Wzór umowy neurolog 17-k-2019-wzór-umowy-neurolog.doc
Wyniki postępowania 17-k-2019-wynik-postępowania.pdf

16-K-2019

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą
w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska,
indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie psychiatrii dla pacjentów Zamawiającego.
Ogłoszenie 16-k-2019-ogłoszenie.pdf
Warunki konkursu ofert 16-k-2019-warunki-konkursu.pdf
Formularz 16-k-2019-formularz.doc
Oświadczenie oferenta 16-k-2019-oświadczenie-oferenta.docx
Wzór umowy 16-k-2019-wzór-umowy.docx
Wyniki postępowania 16-k-2019-wynik-postępowania.pdf

15-K-2019

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń medycznych w formie pełnienia dyżurów lekarskich na oddziałach Szpitala i Izbie Przyjęć przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie psychiatrii/ chorób wewnętrznych/neurologii dla pacjentów Zamawiającego.

Ogłoszenie 15-k-2019-ogłoszenie.pdf
Warunki konkursu ofert 15-k-2019-warunki-konkursu.pdf
Formularz 15-k-2019-formularz.doc
Oświadczenie oferenta 15-k-2019-oświadczenie-oferenta.docx
Wzór umowy 15-k-2019-wzór-umowy.doc
Wyniki postępowania 15-k-2019-wynik-postępowania.pdf

14-K-2019

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie psychiatrii dla pacjentów Zamawiającego.

Warunki konkursu ofert 14-k-2019-warunki-konkursu.pdf
Formularz ofertowy 14-k-2019-formularz.doc
Oświadczenie oferenta 14-k-2019-oswiadczenie.docx
Wzór umowy 14-k-2019-wzor-umowy.doc
Ogłoszenie 14-k-2019-ogloszenie.doc
Wynik postępowania konkursowego 14-k-2019-wynik.pdf

13-K-2019

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii dla pacjentów Zamawiającego i posiadającego specjalizację z anestezjologii przydatną do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Warunki konkursu ofert 13-k-2019-warunki-konkursu.pdf
Formularz ofertowy 13-k-2019-formularz.doc
Oświadczenie oferenta 13-k-2019-oswiadczenie.docx
Wzór umowy 13-k-2019-wzor-umowy.doc
Ogłoszenie 13-k-2019-ogloszenie.pdf
Wynik postępowania konkursowego 13-k-2019-wynik.pdf

12-K-2019

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy prowadzące/cych działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarska, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarska  w zakresie usług pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską w oddziałach szpitalnych, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Izbie Przyjęć dla pacjentów Zamawiającego

 

Ogłoszenie 12-k-2019-ogloszenie.pdf
Regulamin konkursu 12-k-2019-regulamin.pdf
Warunki konkursu 12-k-2019-warunki.pdf
Oferta i oświadczenie oferenta 12-k.-2019-oferta-i-oswiadczenie.doc
Wzór umowy 12-k-2019-wzor-umowy.doc
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego 12-k-2019-zawiadomienie.pdf

11-K-2019

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska  w zakresie anestezjologii dla pacjentów Zamawiającego 

Warunki konkursu ofert 11-k-2019-warunki-konkursu.pdf
Formularz ofertowy 11-k-2019-formularz.doc
Oświadczenie oferenta 11-k-2019-oswiadczenie.docx
Wzór umowy 11-k-2019-wzor-umowy.doc
Ogłoszenie 11-k-2019-ogloszenie.pdf
Wynik postępowania konkursowego 11-k-2019-wynik.pdf