Kontakt

Strona główna / Kontakt

Dane Szpitala:

Oznaczenie formy prawnej:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Nazwa:
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
„Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego

Adres:
Poznańska 15, 62-200 Gniezno

tel. 061/ 423 85 00
fax. 061/ 426 11 18

Regon: 000291368
NIP: 784-19-84-429
Wpis do rejestru z dnia 20.07.2004 roku
Numer KRS: 0000002726
e-mail: sekretariat@dziekanka.net

Tu jesteśmy: