Laboratorium

Strona główna / Laboratorium

Podstawowe informacje o Laboratorium:

Oferuje usługi w zakresie wykonywania badań według poniższego wykazu-cennika.

Mocz i kał przyjmujemy w pojemnikach jednorazowego użytku. Wykonujemy oznaczenia leków i narkotyków w moczu.

Laboratorium uczestniczy w ogólnopolskim sprawdzianie kontroli jakości badań, organizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej oraz w międzynarodowych sprawdzianach kontroli jakości badań i posiada stosowne zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo.

Laboratorium jest wpisane na listę laboratoriów spełniających standardy systemu jakości.

Laboratorium znajduje się w ogólnopolskich wyszukiwarkach laboratoriów wykonujących badania:

1. w kierunku diagnostyki Boreliozy: www.boreliozaonline.pl
2. w kierunku przeciwciał przeciwjądrowych: www.autoprzeciwciala.info
3. kalprotektyny w kale: www.kalpro.pl

Cennik na badania (obowiązuje od 1.09.2019):

 

Lp. Nazwa  badania Cena (zł)
1. OB 6,00
2. Morfologia  (Hb,Er,Leu,Htk,płytki, rozmaz-rozdział leukocytów na  5 populacji) 10,00
3. Płytki  krwi  metodą komorową 7,00
4. Płytki  krwi – małopłytkowość  rzekoma 10,00
5. Rozmaz  krwi  obwodowej (ocena  mikroskopowa) 8,00
6. Retikulocyty 7,00
7. APTT   (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji) 10,00
8. PT   (wskaźnik protrombinowy)  /  INR 10,00
9. D – dimery 30,00
10. Fibrynogen 9,00
11. HbA1c 30,00
12. Gazometria 15,00
13. Na  i  K  (surowica, mocz) 15,00
14. Chlorki 15,00
15. Li 6,00
16. Wapń 6,00
17. Magnez 6,00
18. Kwas  moczowy 7,00
19. Żelazo 6,00
20. TIBC + żelazo 12,00
21. Glukoza 6,00
22. Bilirubina  całkowita 6,00
23. ASPAT 6,00
24. ALAT 6,00
25. GGT 8,00
26. Amylaza 7,00
27. CK 8,00
28. CK – MB 15,00
29. Troponina T 27,00
30. LDH 8,00
31. ALP 8,00
32. Cholesterol  całkowity 5,00
33. Cholesterol  HDL 8,00
34. Trójglicerydy 6,00
35. Cholesterol LDL 8,00
36. Białko całkowite 6,00
37. Albumina (surowica, mocz, PMR ) 15,00
38. ACR (wskaźnik albuminowo – kreatyninowy) 21,00
39. IgG 15,00
40. Mocznik 6,00
41. Kreatynina 6,00
42. Klirens  kreatyniny 10,00
43. VDRL 8,00
44. RF – latex 7,00
45. hs – CRP 17,00
46. TSH  (Tyreotropina) 21,00
47. FT3  (Trijodotyronina  wolna) 23,00
48. FT4  (Tyroksyna  wolna) 23,00
49. PSA  (Specyficzny  antygen  prostaty  całkowity) 31,00
50. Przeciwciała przeciwjądrowe ANA met. IIFT ( substrat: kom. Hep-2 ) 50,00
51. ANA profil 3 (nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52,  SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA,

dsDNA, nukleosomy, histony, ryb. białko P,  AMA-M2).

120,00
52. Profil twardzinowy  ( Scl-70, CENP A, CENP B, RP11, RP155, fibrylaryna, NOR90, Th/To,

PM-Scl100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52 ).

180,00
53. Profil Myopathies ( Mi-2 alpha, Mi-2 beta, TIF1g, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100,

PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ )

200,00
54. Profil wątrobowy  (AMA M2, 3E, LKM-1, LC-1, Sp100, PML, gp210, SLA/LP, Ro-52) 130,00
55. RF  (  Ig M ) ELISA 35,00
56. Anty – CCP  ( Ig G ) ELISA 55,00
57. Borelioza IgG  met. ELISA w surowicy krwi     40,00
58. Borelioza IgM met. ELISA w surowicy krwi 40,00
59. Borelioza IgG I IgM met. ELISA w PMR 60,00
60. Borelioza test potwierdzenia Western – Blot  (IgG) 100,00
61. Borelioza test potwierdzenia Western – Blot  (IgM) 100,00
62. Kalprotektyna w kale 140,00
63. Toxoplazmoza  IgG 29,00
64. Toxoplazmoza IgM 39,00
65. Witamina B12 29,00
66. Kwas foliowy 29,00
67. HBs  Ag 18,00
68. Anty – HCV 34,00
69. Badanie  ogólne  moczu + osad moczu 10,00
70. Mocz- glukoza  +  aceton 4,00
71. Dobowa  utrata  białka 8,00
72. Badanie  kału  na  pasożyty (1x) 10,00
73. Badanie  kału  na krew  utajoną 12,00
74. Badanie  płynu  z  jam  ciała 45,00
75. Badanie płynu stawowego 45,00
76. PMR – badanie ogólne (białko całk. + glukoza + cytoza + rozmaz) 30,00
77. Index Ig G ( Ig G w PMR i sur. + albumina w PMR i sur.) 60,00
78. PMR-badanie ogólne + Index Ig G 90,00
79. Amphetamina w moczu – test 15,00
80. Marihuana w moczu – test 15,00
81. Opiaty w moczu – test 15,00
82. Barbiturany w moczu – test 15,00
83. Benzodiazepiny w moczu – test 15,00
84. anty-tTg IgA met. ELISA w surowicy krwi 75,00
85. anty-DPG IgA met. ELISA w surowicy krwi 80,00
86. anty-DPG IgG met. ELISA w surowicy krwi 80,00
87. Prokalcytonina 65,00
88. IgA 25,00

Mapa dojazdu do Laboratorium: