Laboratorium

Strona główna / Laboratorium

Podstawowe informacje o Laboratorium:

Oferuje usługi w zakresie wykonywania badań według poniższego wykazu-cennika.

Mocz i kał przyjmujemy w pojemnikach jednorazowego użytku. Wykonujemy oznaczenia leków i narkotyków w moczu.

Laboratorium uczestniczy w ogólnopolskim sprawdzianie kontroli jakości badań, organizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej oraz w międzynarodowych sprawdzianach kontroli jakości badań i posiada stosowne zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo.

Laboratorium jest wpisane na listę laboratoriów spełniających standardy systemu jakości.

Laboratorium znajduje się w ogólnopolskich wyszukiwarkach laboratoriów wykonujących badania:

1. w kierunku diagnostyki Boreliozy: www.boreliozaonline.pl
2. w kierunku przeciwciał przeciwjądrowych: www.autoprzeciwciala.info
3. kalprotektyny w kale: www.kalpro.pl

Cennik na badania (obowiązuje od 1.02.2018):

 

Lp. Nazwa  badania Cena (zł)
1. OB 6,00
2. Morfologia  (Hb,Er,Leu,Htk,płytki, rozmaz-rozdział leukocytów na  5 populacji) 10,00
3. Płytki  krwi  metodą komorową 7,00
4. Płytki  krwi – małopłytkowość  rzekoma 10,00
5. Rozmaz  krwi  obwodowej (ocena  mikroskopowa) 8,00
6. Retikulocyty 7,00
7. APTT   (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji) 10,00
8. PT   (wskaźnik protrombinowy)  /  INR 10,00
9. D – dimery 30,00
10. Fibrynogen 9,00
11. HbA1c 30,00
12. Gazometria 15,00
13. Na  i  K  (surowica, mocz) 15,00
14. Li 15,00
15. Wapń 6,00
16. Magnez 6,00
17. Kwas  moczowy 7,00
18. Żelazo 6,00
19. TIBC + żelazo 12,00
20. Glukoza 6,00
21. Bilirubina  całkowita 6,00
22. ASPAT 6,00
23. ALAT 6,00
24. GGT 8,00
25. Amylaza 7,00
26. CK 8,00
27. CK – MB 15,00
28. Troponina T 27,00
29. LDH 8,00
30. ALP 8,00
31. Cholesterol  całkowity 5,00
32. Cholesterol  HDL 8,00
33. Trójglicerydy 6,00
34. Białko całkowite 6,00
35. Albumina (surowica, mocz, PMR ) 15,00
36. ACR (wskaźnik albuminowo – kreatyninowy) 21,00
37. IgG 15,00
38. Mocznik 6,00
39. Kreatynina 6,00
40. Klirens  kreatyniny 10,00
41. VDRL 8,00
42. RF – latex 7,00
43. hs – CRP 17,00
44. TSH  (Tyreotropina) 21,00
45. FT3  (Trijodotyronina  wolna) 23,00
46. FT4  (Tyroksyna  wolna) 23,00
47. PSA  (Specyficzny  antygen  prostaty  całkowity) 31,00
48. Przeciwciała przeciwjądrowe ANA met. IIFT ( substrat: kom. Hep-2 ) 50,00
49. ANA profil 3 (nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52,  SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA,

dsDNA, nukleosomy, histony, ryb. białko P,  AMA-M2).

120,00
50. Profil twardzinowy  ( Scl-70, CENP A, CENP B, RP11, RP155, fibrylaryna, NOR90, Th/To,

PM-Scl100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52 ).

180,00
51. Profil Myopathies ( Mi-2 alpha, Mi-2 beta, TIF1g, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100,

PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ )

200,00
52. Profil wątrobowy  (AMA M2, 3E, LKM-1, LC-1, Sp100, PML, gp210, SLA/LP, Ro-52) 130,00
53. RF  (  Ig M ) ELISA 35,00
54. Anty – CCP  ( Ig G ) ELISA 55,00
55. Borelioza IgG  met. ELISA w surowicy krwi     40,00
56. Borelioza IgM met. ELISA w surowicy krwi 40,00
57. Borelioza IgG I IgM met. ELISA w PMR 60,00
58. Borelioza test potwierdzenia Western – Blot  (IgG) 100,00
59. Borelioza test potwierdzenia Western – Blot  (IgM) 100,00
60. Kalprotektyna w kale 140,00
61. Toxoplazmoza  IgG 29,00
62. Toxoplazmoza IgM 39,00
63. Witamina B12 29,00
64. Kwas foliowy 29,00
65. HBs  Ag 18,00
66. Anty – HCV 34,00
67. Badanie  ogólne  moczu + osad moczu 10,00
68. Mocz- glukoza  +  aceton 4,00
69. Dobowa  utrata  białka 8,00
70. Badanie  kału  na  pasożyty (1x) 10,00
71. Badanie  kału  na krew  utajoną 12,00
72. Badanie  płynu  z  jam  ciała 45,00
73. Badanie płynu stawowego 45,00
74. PMR – badanie ogólne (białko całk. + glukoza + cytoza + rozmaz) 30,00
75. Index Ig G ( Ig G w PMR i sur. + albumina w PMR i sur.) 60,00
76. PMR-badanie ogólne + Index Ig G 90,00
77. Amphetamina w moczu – test 15,00
78. Marihuana w moczu – test 15,00
79. Opiaty w moczu – test 15,00
80. Barbiturany w moczu – test 15,00
81. Benzodiazepiny w moczu – test 15,00

Mapa dojazdu do Laboratorium: