Poradnia Geriatryczna

Strona główna / Poradnia Geriatryczna

 

Podstawowe informacje o Poradni Geriatrycznej:

Celem działania Poradni Geriatrycznej jest kompleksowe podejście do pacjentów w wieku podeszłym, obarczonych chorobami przewlekłymi, wymagających wielokierunkowych działań: lekarskich, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, socjalnych i psychologicznych. Wyjaśnienia udzielane pacjentom i ich opiekunom, szkolenie w postępowaniu w określonych sytuacjach zdrowotnych poprawiają komfort życia i bezpieczeństwo chorych oraz dodają pewności opiekunom w ich działaniach.

Nasza poradnia świadczy usługi z zakresu:

· kompleksowej oceny geriatrycznej – ocena sprawności funkcjonalnej, stopnia odżywiania, stanu psychicznego (zaburzenia poznawcze, depresja), stanu odżywienia, ryzyka upadków, odleżyn;
· diagnostyki i leczenia problemów często występujących w wieku podeszłym (m.in. nietrzymanie moczu, zaparcia, zaburzenia równowagi i upadki, otępienie, depresja, zaburzenia zachowania);
· ustalania priorytetów leczenia i planowanie dalszego postępowania i opieki nad pacjentem;
· diagnostyki i leczenia schorzeń internistycznych;
· racjonalizacji i koordynacji farmakoterapii z uwzględnieniem profilu bezpieczeństwa leków w wieku starszym i zapobiegania polifarmakoterapii;
· oceny potrzeb rehabilitacji oraz konsultacji u innych specjalistów;
· promocji zdrowia i pomyślnego starzenia się.

W celu przyjęcia pacjenta do Poradni geriatrycznej wymagane jest skierowanie od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub lekarza specjalisty. Do poradni przyjmowane są osoby powyżej 65. roku życia.

Mapa dojazdu do Poradni: