Dla studentów/praktykantów

Strona główna / Dla studentów/praktykantów

PRAKTYKI / STAŻE KIERUNKOWE W SZPITALU

Szanowni Państwo,

informujemy, że w Szpitalu studenci uczelni oraz słuchacze szkół podyplomowych mogą odbywać praktyki zgodnie z kierunkiem kształcenia w przypadku zgodności z profilem udzielanych świadczeń medycznych. Możliwość odbywania praktyk dotyczy studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarskiego, psychologii, fizjoterapii, dietetyki, słuchaczy szkół kształcących w kierunkach medycznych (m.in. opiekun medyczny, technik masażysta) oraz słuchaczy szkół podyplomowych.

 

ZASADY PRZYJĘCIA NA PRAKTYKI / STAŻE

 

PSYCHOLOGIA – PRAKTYKI STUDENCKIE

1. Na praktyki przyjmowani są studenci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów psychologicznych.

2. Opłata za odbycie praktyk/stażu z psychologii – 20 zł / 1 godzinę (cena brutto).

Powyższa opłata nie obowiązuje w przypadku realizacji porozumienia o współpracy między Szpitalem a Uczelnią – obowiązują ustalenia zawarte w umowie.

3. Osoba chętna na odbycie praktyk proszona jest o kontakt z Działem Organizacyjnym (61 423 85 02) w celu umówienia terminu, spraw organizacyjnych oraz podania ilości godzin praktyk do odbycia.

4. Wymagane dokumenty:

– podanie (ze strony internetowej szpitala),

– skierowanie na praktyki (ze strony internetowej szpitala) – pieczątka uczelni, dane opiekuna praktyk,

– ubezpieczenie OC i NNW,

-zaświadczenie z Uczelni o posiadaniu statusu studenta,

– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i zdolności  do wykonywania pracy,

– program praktyk.

5. Po uzyskaniu zgody w terminie pierwszego dnia odbywania praktyk/stażu, student/słuchacz zobowiązany jest przed wejściem w obszar stażowy do dopełnienia formalności w Dziale Organizacyjnym (zapoznania się z regulaminem pracy oraz uzyskaniem upoważnienia do dostępu do danych osobowych, informacji o terminie i miejscu szkolenia BHP, szkoleniu epidemiologicznym, okazaniu ubezpieczenia OC i NNW zgodnie z zapisami w tym zakresie).

6. Obecność na praktykach jest obowiązkowa.

7. Zaświadczenie o odbyciu i zaliczeniu praktyk wystawia opiekun praktyk psychologicznych i zatwierdza Dział Organizacyjny.

8. Szpital nie ma możliwości zapewnienia realizacji praktyk każdemu zgłaszającemu się studentowi oraz dostosowania się do terminów podanych przez praktykanta.

 

PSYCHOLOGIA – ĆWICZENIA TERENOWE

1.Ćwiczenia terenowe realizowane są w oparciu o umowę między uczelnią a szpitalem.

2.Termin realizacji ćwiczeń terenowych jest uzgadniany z uczelnią.

3.Wymagane dokumenty:

– podanie (ze strony internetowej szpitala),

-zaświadczenie z Uczelni o posiadaniu statusu studenta,

– skierowanie na praktyki (ze strony internetowej szpitala) – pieczątka uczelni, dane opiekuna praktyk

– ubezpieczenie OC i NNW,

– program praktyk.

4.O wszelkich zmianach w terminach ćwiczeń uczelnia jest obowiązana poinformować szpital.

 

PSYCHOLOGIA – PRAKTYKI/STAŻE W TRAKCIE SPECJALIZACJI / SZKOŁY PSYCHOTERAPII

1. Na staż przyjmowani są studenci szkół psychoterapeutycznych.

2. Opłata za odbycie praktyk/stażu w ramach specjalizacji – 20 zł / 1 godzinę (cena brutto).

Powyższa opłata nie obowiązuje w przypadku realizacji porozumienia o współpracy między Szpitalem a Uczelnią – obowiązują ustalenia zawarte w umowie.

3. Osoba chętna na odbycie stażu proszona jest o kontakt z Działem Organizacyjnym (61 423 85 02) w celu umówienia terminu, spraw organizacyjnych oraz podania ilości godzin praktyk do odbycia.

4. Wymagane dokumenty:

– podanie (ze strony internetowej szpitala),

– zaświadczenie z Uczelni o posiadaniu statusu studenta/słuchacza oraz dyplom ukończenia studiów,

– skierowanie na praktyki (ze strony internetowej szpitala) – pieczątka uczelni, dane opiekuna praktyk,

– ubezpieczenie OC i NNW,

– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i zdolności  do wykonywania pracy,

– program praktyk.

5. Po uzyskaniu zgody w terminie pierwszego dnia odbywania praktyk/stażu, student/słuchacz zobowiązany jest przed wejściem w obszar stażowy do dopełnienia formalności w Dziale Organizacyjnym (zapoznania się z regulaminem pracy oraz uzyskaniem upoważnienia do dostępu do danych osobowych, informacji o terminie i miejscu szkolenia BHP, szkoleniu epidemiologicznym, okazaniu ubezpieczenia OC i NNW zgodnie z zapisami w tym zakresie).

6. Obecność na praktykach jest obowiązkowa.

7. Zaświadczenie o odbyciu i zaliczeniu praktyk wystawia opiekun praktyk (psycholog specjalista) i zatwierdza Dział Organizacyjny.

8. Szpital nie ma możliwości zapewnienia realizacji praktyk każdemu zgłaszającemu się studentowi oraz dostosowania się do terminów podanych przez praktykanta.

 

LEKARZE STAŻYŚCI (staż podyplomowy, staż cząstkowy, staż kierunkowy z psychiatrii)

1.Staże realizowane są w oparciu o umowę między szpitalami.

2.Lekarz stażysta zgłasza się do Działu Organizacyjnego (61 423 85 02) z dokumentacją:

– podanie (ze strony internetowej szpitala),

– dyplom ukończenia studiów i PWZ,

– skierowanie na praktyki (ze strony internetowej szpitala) – pieczątka uczelni/szpitala, dane opiekuna stażu,

– ubezpieczenie OC i NNW,

– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i zdolności  do wykonywania pracy,

– książeczka sanepidu,

– karta szczepień.

4.Po uzyskaniu zgody w terminie pierwszego dnia odbywania praktyk/stażu, student/słuchacz zobowiązany jest przed wejściem w obszar stażowy do dopełnienia formalności w Dziale Organizacyjnym (zapoznania się z regulaminem pracy oraz uzyskaniem upoważnienia do dostępu do danych osobowych, informacji o terminie i miejscu szkolenia BHP, szkoleniu epidemiologicznym, okazaniu ubezpieczenia OC i NNW zgodnie z zapisami w tym zakresie).

5.Po dokonaniu czynności formalnych lekarz kierowany jest na wskazany oddział w celu odbycia stażu.

6.Obecność na stażu jest obowiązkowa.

7.Staż zalicza kierownik stażu cząstkowego.

8.W przypadku braku miejsc lekarz umawia się na najbliższy dogodny dla szpitala termin realizacji stażu.

 

PIELĘGNIARSTWO (PRAKTYKI PO I ROKU MEDYCYNY, STUDIA PIELĘGNIARSKIE)

1. Na praktyki przyjmowani są studenci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów medycznych (pielęgniarstwo oraz po I roku studiów lekarskich).

2. Osoba chętna na odbycie praktyk proszona jest o kontakt z Zastępcą Dyrektora ds. Pielęgniarstwa lub Pielęgniarką Przełożoną (61 423 85 13) w celu umówienia terminu, spraw organizacyjnych oraz podania ilości godzin praktyk do odbycia.

3. Wymagane dokumenty:

– podanie (ze strony internetowej szpitala),

– skierowanie na praktyki (ze strony internetowej szpitala) – pieczątka uczelni, dane opiekuna praktyk,

– zaświadczenie z Uczelni o posiadaniu statusu studenta danego kierunku,

– ubezpieczenie OC i NNW (wykupione we własnym zakresie na czas trwania praktyk),

– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i zdolności  do odbycia praktyk (lekarz medycyny rodzinnej),

– książeczka sanepidu lub orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne,

– szczepienia (zwłaszcza WZW typu B),

– program praktyk.

4. Po uzyskaniu zgody w terminie pierwszego dnia odbywania praktyk/stażu, student/słuchacz zobowiązany jest przed wejściem w obszar stażowy do dopełnienia formalności – budynek Administracji, pokój nr 4 (zapoznania się z regulaminem pracy oraz uzyskaniem upoważnienia do dostępu do danych osobowych, informacji o terminie i miejscu szkolenia BHP, szkoleniu epidemiologicznym, okazaniu ubezpieczenia OC i NNW zgodnie z zapisami w tym zakresie).

5. Obecność na praktykach jest obowiązkowa.

6. Odbycie praktyk potwierdza opiekun, Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa lub Pielęgniarka Przełożona.

7. Szpital nie ma możliwości zapewnienia realizacji praktyk każdemu zgłaszającemu się studentowi oraz dostosowania się do terminów podanych przez praktykanta.

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support