Oddział 8 – psychiatryczny ogólny

Strona główna / Oddział 8 – psychiatryczny ogólny

Podstawowe informacje o oddziale nr 8:

Godziny odwiedzinOdwiedziny codziennie w godz. od 10.00-17.00.
Wyłącznie w sali odwiedzin.
Kto i w jakich godzinach udziela informacji o chorychLekarze oddziału od wt.-pt. w godz. 10.00-12.00.
UWAGA: NIE UDZIELAMY INFORMACJI O PACJENCIE PRZEZ TELEMEDIA
Rodzaje leczonych schorzeńChoroby psychiczne, zaburzenia osobowości, upośledzenia umysłowe, uzależnienia
Procedura przyjęcia na oddział1. Skierowanie wypisane na druku skierowania do szpitala psychiatrycznego.
2. Stan somatyczny pacjenta stabilny.
3. Pacjent powinien posiadać swoją wcześniejszą dokumentacje medyczną.
4. W przypadku przyjęcia pacjenta bez zgody, należy poinformować kierownika oddziału, dyrektora szpitala i Sąd Rodzinny.
Co zabrać ze sobą na oddział1. Dowód osobisty lub dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem.
2. Skierowanie wystawione na druku skierowania do szpitala psychiatrycznego.
3. Ubrania i przybory toaletowe.
4. Leki do przewlekłego stosowania w przypadku innych schorzeń przewlekłych.
5. Okulary i aparaty słuchowe jeśli są niezbędne.
Czego nie wolno zabierać1. Ostrych narzędzi.
2. Środków psychoaktywnych.
3. Alkoholu.
4. Pasków, sznurowadeł.
Najważniejsza osiągnięcia oddziałuDuże grono zadowolonych pacjentek, które chętnie wracają na oddział.
Informacje dodatkoweOsoby nietrzeźwe nie będą wpuszczane na oddział.
Zakaz fotografowania i utrwalania dźwięku.

Mapa dojazdu na oddział: