Udostępnianie dokumentacji medycznej

Strona główna / Udostępnianie dokumentacji medycznej

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Warunki udostępniania dokumentacji medycznej reguluje art. 26 art. 27 i 28 ustawy z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia.

Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona (za okazaniem dowodu osobistego/pisemnego upoważnienia) składa wniosek o wydanie kserokopii wskazanej dokumentacji medycznej.

Wnioskowaną dokumentację można odebrać osobiście w siedzibie Szpitala – Dziale Statystki Medycznej i Sprawozdawczości Medyczne (okazując się dowodem osobistym) lub przez swojego przedstawiciela ustawowego/osobę upoważnioną (za okazaniem pisemnego upoważnienia pacjenta oraz dowodu osobistego), po uprzednim telefonicznym kontakcie z pracownikiem odpowiedzialnym za jej przygotowanie, w dni powszednie w godzinach 7.00- 14:00. Na wniosek pacjenta dokumentacja może zostać przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Osoba ubiegająca się o wydanie dokumentacji medycznej ponosi koszty związane z udostępnieniem dokumentacji medycznej w wysokości określonej w art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. opłata za:

  • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,
  • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004

przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 ogłoszenie w „Monitorze Polskim” pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

Wysokość opłat

Zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Dyrektora Szpitala w sprawie wysokości obowiązujących stawek za udostępnianie dokumentacji medycznej. Przedmiotowej opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej składać można:

  • osobiście na terenie szpitala w Dziale Statystki Medycznej i Sprawozdawczości Medycznej – budynek numer 30;
  • listownie na adres:

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka
ul. Poznańska 15, 62-200 Gniezno

  • telefonicznie pod numerem 61 423 85 42 lub 61 423 86 62
  • drogą mailową na adres: statystyka@dziekanka.net

    Wniosek  – do pobrania
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support