Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Somatyczny

Strona główna / Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Somatyczny

Podstawowe informacje o Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Somatycznym:

Godziny odwiedzin10:00 – 17:00 (wyłącznie w salach odwiedzin).
Kto i w jakich godzinach udziela informacji o chorychLekarze pracujący w oddziale w dni robocze w godzinach dopołudniowych.
Rodzaje leczonych schorzeńPrzewlekłe choroby somatyczne.
Procedura przyjęcia na oddziałPrzyjęcia odbywają się w trybie planowanym. Na oddział przyjmowani są pacjenci z innych oddziałów psychiatrycznych szpitala wymagający kontynuacji leczenia w warunkach szpitalnych lub oczekujący na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej a nie mogący wrócić do miejsca swojego zamieszkania.
Co zabrać ze sobą na oddziałKilka zmian odzieży dziennej i nocnej, odzież wyjściową, środki higieniczne.
Czego nie wolno zabieraćAlkoholu i środków psychostymulujących, ostrych narzędzi, leków.
Najważniejsza osiągnięcia oddziałuDzięki zintegrowanemu personelowi, zapewniamy bardzo dobrą i fachową opiekę naszym pacjentom.
Informacje dodatkoweOsoby nietrzeźwe nie wpuszczane na oddział. Zakaz fotografowania i utrwalania dźwięku.

Dokumenty do pobrania:

Mapa dojazdu do ZOL: