Pytania i odpowiedzi

Strona główna / Pytania i odpowiedzi

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • Inwalidzi wojenni oraz wojskowi
 • Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, którym mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia lub jeśli nie jest to możliwe, w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących

W przypadku pacjentów zgłaszających się do szpitala na zabieg operacyjny lub pobyt diagnostyczny proszeni są o:

 • Przybycie do szpitala – w dniu i o godzinie wyznaczonej przez lekarza lub przez pracownika szpitala
 • W przypadku pacjentów, których termin zabiegu operacyjnego przypada na ten sam dzień  co termin przyjęcia proszeni są o przybycie do szpitala na czczo (nie wolno jeść i pić na 6 godzin przed planowanym terminem operacji oraz ewentualnymi badaniami podczas pobytu diagnostycznego). W indywidualnych przypadkach za zgodą lub na polecenie lekarza możliwe są inne, indywidualnie przygotowane tryby postępowania.

Przy przyjęciu do Szpitala należy posiadać następujące dokumenty:

 • oryginał skierowania do Szpitala – wystawionego przez lekarza. Skierowanie musi zawierać czytelną pieczątkę nagłówkową jednostki kierującej oraz czytelną pieczątkę lekarza kierującego wraz z podpisem,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający nasz numer PESEL,
 • zaleca się również aby pacjent posiadał dokumentację medyczną, zgromadzoną w czasie choroby oraz tą dotyczącą chorób przewlekłych stwierdzonych u pacjenta,
 • w przypadku konieczności wystawienia druku o niezdolności do pracy – NIP pracodawcy.

Listy oczekujących zostały stworzone w celu przejrzystego i sprawiedliwego dostępu Świadczeniobiorców do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Oczekiwanie na usługi refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika z faktu ograniczonych limitów ustalonych z NFZ.

Czas oczekiwania na poszczególne usługi w SPZOZ Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie jest zmienny i zależny od ilości pacjentów oczekujących oraz ilości pacjentów zgłaszających się na wybrane usługi.

Najbardziej rzetelne informacje dotyczące okresu oczekiwania na dane świadczenie można uzyskać w sekretariatach oddziałów oraz rejestracjach poradni. Na stronie https://kolejki.nfz.gov.pl/ możliwa jest weryfikacja czasu oczekiwania w danym rejonie w podziale na poszczególne świadczenia refundowane przez NFZ.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support