18/U/2019

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dotyczącej budowy windy przy budynku nr 1

Zaproszenie do złożenia oferty 18-u-2019-zaproszenie.pdf
Wzór umowy 18-u-2019-wzor.doc
Formularz asortymentowy 18-u-2019-formularz.doc
Załącznik nr 1 18-u-2019-zalacznik-nr-1.docx
Mapa zasadnicza 18-u-2019-mapa-zasadnicza.pdf
Lokalizacja 18-u-2019-lokalizacja.pdf
Rzut kondygnacji użytkowej 18-u-2019-rzut-kondygnacji-użytkowej.pdf
Informacja z otwarcia ofert 18-u-2019-informacja.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 18-U-2019-zawiadomienie.pdf