5-2019

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej modernizacji pomieszczeń apteki szpitalnej

Ogłoszenie o zamówieniu 5-2019-ogloszenie.doc
SIWZ 5-2019-siwz.doc
Oświadczenie przesłanki wykluczenia 5-2019-oswiadczenie.docx
Oświadczenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu 5-2019-oswiadczenie1.docx
Informacja z otwarcia ofert 5-2019-informacja.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 5-2019-zawiadomienie.pdf