6-2019

Dostawa pieczywa i wyrobów ciastkarskich

Ogłoszenie o zamówieniu 6-2019-ogloszenie.doc
SIWZ 6-2019-siwz.doc
Oświadczenie przesłanki wykluczenia 6-2019-oswiadczenie.docx
Oświadczenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu 6-2019-oswiadczenie1.docx
Wykaz asortymentowy 6-2019-wykaz.ods
Informacja z otwarcia ofert 6-2019-informacja.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 6-2019-zawiadomienie.pdf