21/U/2019

Dostawa odczynników do badania ogólnego moczu oraz do badania równowagi
kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora

Zaproszenie do złożenia oferty 21-2019-wyjasnienia.pdf
Formularz ofertowy 21-u-2019-formularz.doc
Wzór umowy 21-u-2019-wzor-umowy.doc
Pakiet nr 1 21-u-2019-pakiet-nr-1.docx
Pakiet nr 2 21-u-2019-pakiet-nr-2.docx
Wyjaśnienia 21-u-2019-wyjasnienia.pdf
Wzór umowy po modyfikacji 21-u-2019-wzor-umowy-po-modyfikacji.doc
Informacja z otwarcia ofert 21-u-2019-informacja.doc