13-K-2019

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii dla pacjentów Zamawiającego i posiadającego specjalizację z anestezjologii przydatną do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Warunki konkursu ofert 13-k-2019-warunki-konkursu.pdf
Formularz ofertowy 13-k-2019-formularz.doc
Oświadczenie oferenta 13-k-2019-oswiadczenie.docx
Wzór umowy 13-k-2019-wzor-umowy.doc
Ogłoszenie 13-k-2019-ogloszenie.pdf
Wynik postępowania konkursowego 13-k-2019-wynik.pdf