14-K-2019

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie psychiatrii dla pacjentów Zamawiającego.

Warunki konkursu ofert 14-k-2019-warunki-konkursu.pdf
Formularz ofertowy 14-k-2019-formularz.doc
Oświadczenie oferenta 14-k-2019-oswiadczenie.docx
Wzór umowy 14-k-2019-wzor-umowy.doc
Ogłoszenie 14-k-2019-ogloszenie.doc
Wynik postępowania konkursowego 14-k-2019-wynik.pdf