10-2019

Modernizacja pomieszczeń apteki szpitalnej

 

Ogłoszenie o zamówieniu 10-2019-ogloszenie.doc
SIWZ 10-2019-siwz.doc
Dokumentacja projektowa 10-2019-dokumentacja.zip
Oświadczenie przesłanki wykluczenia 10-2019-oswiadczenie1.docx
Oświadczenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu 10-2019-oswiadczenie2.docx
Załącznik nr 3 – klauzula 10-2019-zalacznik3.docx
Informacja z otwarcia ofert 10-2019-informacja.doc
Wybór oferty najkorzystniejszej 10-2019-zawiadomienie.pdf