8/U/2019

Okresowy przegląd przewodów kominowych na terenie Szpitala

Zaproszenie do złożenia oferty 8-u2019-zaproszenie.pdf
Formularz ofertowy 8-u-2019-formularz.doc
Wzór umowy 8-u-2019-wzor.doc
Załącznik nr 1 – wykaz budynków 8-u-2019-zalacznik.xls
Zestawienie ilości przewodów kominowych 8-u-2019-zestawienie.pdf
Informacja z otwarcia ofert 8-u-2019-informacja.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 8-u-2019-zawiadomienie.pdf