10-K-2019

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska  w zakresie reumatologii dla pacjentów Zamawiającego 

 

Warunki konkursu ofert 10-k-2019-warunki-konkursu.pdf
Formularz ofertowy 10-k-2019-formularz.doc
Oświadczenie oferenta 10-k-2019-oswiadczenie.docx
Wzór umowy 10-k-2019-wzor-umowy.doc
Wynik postępowania konkursowego 10-k-2019-wynik.pdf