26-2019

Dostawa leków cz 2 – neuroleptyki, ferric, optilube,

Ogłoszenie o zamówieniu 26-2019-ogłoszenie.doc
SIWZ 26-2019-siwz.doc
Klauzula obowiązku informacyjnego 26-2019-klauzula.docx
Oświadczenie przesłanki wykluczenia 26-2019-oswiadczenie.docx
Pakiet nr 1 Neuroleptyki 26-2019-pakiet-nr1-neuroleptyki.ods
Pakiet nr 2 Ferric 26-2019-pakiet-nr2-ferric.ods
Pakiet nr 3 Optilube 26-2019-pakiet-nr3-optilube.ods
Wyjaśnienia treści SIWZ 26-2019-siwz-wyjasnienia.pdf
Pakier nr 2 Ferric po modyfikacji 26-2019-pakiet-nr2-ferric-po-modyfikacji.ods
Informacja z otwarcia ofert 26-2019-informacja.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 26-2019-zawiadomienie.pdf