51/U/2018

Dostawa sprzętu biurowego dla pomieszczeń budynku nr 28

 

Zaproszenie 51-u-2018-zaproszenie.pdf
Zaproszenie i formularz ofertowy 51-u-2018-zaproszenie.doc
Wzór umowy 51-u-2018-wzor.doc
Pakiet nr 1 – sprzęt biurowy 51-u-2018-pakiet1.doc
Pakiet nr 2 – niszczarka 51-u-2018-pakiet2.doc
Informacja z otwarcia ofert 51-u-2018-informacja.doc
Wybór oferty najkorzystniejszej 51-u-2018-wybor-oferty.pdf