KONKURSY NA USŁUGI MEDYCZNE

Przetargi sprzed lutego 2016
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie anestezjologii dla pacjentów Zamawiającego oraz wykonywanie świadczeń zdrowotnych w formie lekarskich konsultacji specjalistycznych w zakresie chorób wewnętrznych dla pacjentów Zamawiającego. 6/K/2017.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez lekarza/ lekarza w trakcie specjalizacji w zakresie psychiatrii dla pacjentów Zamawiającego, znak sprawy 5-K-2018.
Świadczenie całodobowych usług medycznych z zakresu badań wykonywanych tomografem komputerowym w lokalizacji szpitala, znak sprawy 5-K-2017.
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń medycznych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie neurologii dla pacjentów Zamawiającego. 7/K/2017.
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy / lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie reumatologii, prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska. Znak sprawy 6/K/2018.
Konkurs medyczny na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii, nr 9-K-2018.
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie pełnienia lekarskich dyżurów medycznych na oddziałach Szpitala i Izbie Przyjęć Zamawiającego w zakresie psychiatrii, chorób wewnętrznych i neurologii. Znak sprawy 8/K/2018.
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii dla pacjentów Zamawiającego. Znak sprawy 7/K/2018.
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty prowadzące działalność leczniczą oraz lekarzy, nr 4-K-2017.
Udzielanie świadczeń medycznych całodobowych za pomocą rezonansu magnetycznego w lokalizacji Szpitala, znak sprawy 4-K-2018
Konkurs na udzielenie świadczeń medycznych z zakresu badań wykonywanych tomografem komputerowym, nr 4-K-2016.
Udzielanie świadczeń medycznych całodobowych za pomocą rezonansu magnetycznego w lokalizacji Szpitala. 3/K/2018.
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie: wykonywania świadczeń zdrowotnych przez lekarza / lekarza w trakcie specjalizacji w zakresie : psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, chorób wewnętrznych, reumatologii, geriatrii, kardiologii, neurologii, anestezjologii oraz radiologii i diagnostyki obrazowej dla pacjentów Zamawiającego pełnienie lekarskich dyżurów medycznych na oddziałach Szpitala i Izbie Przyjęć Zamawiającego w zakresie psychiatrii, chorób wewnętrznych, neurologii i anestezjologii znak sprawy 2/K/2016.
Konkurs na świadczenie usług medycznych w zakresie udzielania świadczeń medycznych całodobowych za pomocą rezonansu magnetycznego, nr 3-K-2016.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie lekarskich konsultacji , nr 3-K-2017.
Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w Centrum Zdrowia Psychicznego udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii. nr 11-K-2018.
Konkurs medyczny na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych i geriatrii, nr 10-K-2018
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie psychiatrii dla pacjentów Zamawiającego. Znak sprawy 12/K/2018.
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie psychiatrii, neurologii dla pacjentów Zamawiającego. 2/K/2018.
Konkurs ofert na udzielania świadczeń medycznych całodobowych za pomocą rezonansu magnetycznego , nr 2-K-2017.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie psychiatrii. 1/K/2018.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalnośc leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, nr 1-K-2017.