Udzielanie świadczeń medycznych całodobowych za pomocą rezonansu magnetycznego w lokalizacji Szpitala, znak sprawy 4-K-2018
Ogłoszenie.
ogloszenie.pdf
Oferta.
oferta.doc
Wzór umowy.
umowa.doc
Załącznik numer 1 do umowy.
z1.doc
Załącznik 2.
z2.doc
Załącznik 3.
z3.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty.
zawiadomienie.pdf