Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w Centrum Zdrowia Psychicznego udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii. nr 11-K-2018.
Oświadczenie oferenta.
oswiadczenie.docx
Warunki konkursu ofert.
warunki.docx
Formularz ofertowy.
formularz.docx
Umowa.
umowa.docx
Informacja.
informacja.doc
Wynik postępowania konkursowego.
wynik.doc