Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie lekarskich konsultacji , nr 3-K-2017.
Ogłoszenie.
ogloszenie.doc
Wzór umowy.
umowa.doc
Formularz ofertowy.
formularz.doc
Wynik postępowania konkursowego.
wynik.doc