Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii dla pacjentów Zamawiającego. Znak sprawy 7/K/2018.
Ogłoszenie.
ogloszenie.pdf
Formularz ofertowy.
oferta.doc
Wzór umowy.
umowa.doc
Wynik postępowania konkursowego.
wynik.doc