Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie psychiatrii. 1/K/2018.
Ogłoszenie.
ogloszenie.pdf
Wzór umowy Oddział Psychiatryczny ogólny.
wzor1.doc
Wzór umowy Oddział Psychiatrii Sądowej.
wzor2.doc
Formularz lekarze.
formularz.doc
Wynik postępowania konkursowego.
wynik.pdf