Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalnośc leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, nr 1-K-2017.
Ogłoszenie.
ogloszenie.pdf
Wzór umowy.
umowa.odt
Formularze ofertowe dla poszczególnych specjalizacji lekarzy.
formularze.zip
Wynik postępowania konkursowego 1 K 2017.
wynik.doc