Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy / lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie reumatologii, prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska. Znak sprawy 6/K/2018.
Ogłoszenie.
ogloszenie.pdf
Oferta.
oferta.doc
Wzór umowy.
umowa.doc
Wyniki.
wyniki.pdf