Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie anestezjologii dla pacjentów Zamawiającego oraz wykonywanie świadczeń zdrowotnych w formie lekarskich konsultacji specjalistycznych w zakresie chorób wewnętrznych dla pacjentów Zamawiającego. 6/K/2017.
Ogłoszenie.
ogloszenie.doc
Wzór umowy dla anestezjologa.
umowa.doc
Wzór umowy dla konsultanta.
umowa1.doc
Formularz lekarze anastazjolog.
formularz.doc
Formularz lekarze konsultacje.
formularz1.doc
Wynik postępowania.
wynik.pdf