Świadczenie całodobowych usług medycznych z zakresu badań wykonywanych tomografem komputerowym w lokalizacji szpitala, znak sprawy 5-K-2017.
Ogłoszenie.
ogloszenie.pdf
Wzór umowy.
umowa.doc
Formularz.
formularz.odt
Zawiadomienie o wyborze oferty.
zawiadomienie.pdf