Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty prowadzące działalność leczniczą oraz lekarzy, nr 4-K-2017.
Ogłoszenie.
ogloszenie.doc
Wzór umowy 1.
umowa.doc
Wzór umowy 2.
umowa1.doc
Formularze.
formularze.zip
Wynik postępowania.
wynik.doc