Konkurs na udzielenie świadczeń medycznych z zakresu badań wykonywanych tomografem komputerowym, nr 4-K-2016.
Ogłoszenie
ogloszenie.pdf
Oferta
oferta.odt
Wzór umowy
wzor_umowy.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty
zawiadomienie.pdf