Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie psychiatrii dla pacjentów Zamawiającego. Znak sprawy 12/K/2018.
Zarządzenie.pdf
zarzadzenie.pdf
Oświadczenie oferenta.
oswiadczenie.docx
Warunki konkursu ofert.
warunki.pdf
Formularz ofertowy.
formularz.doc
Umowa.
umowa.doc
Wynik postępowania konkursowego.
wynik.pdf