Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie: wykonywania świadczeń zdrowotnych przez lekarza / lekarza w trakcie specjalizacji w zakresie : psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, chorób wewnętrznych, reumatologii, geriatrii, kardiologii, neurologii, anestezjologii oraz radiologii i diagnostyki obrazowej dla pacjentów Zamawiającego pełnienie lekarskich dyżurów medycznych na oddziałach Szpitala i Izbie Przyjęć Zamawiającego w zakresie psychiatrii, chorób wewnętrznych, neurologii i anestezjologii znak sprawy 2/K/2016.
Ogłoszenie
ogloszenie.pdf
Wzór umowy
umowa.doc
Wzór umowy kontrakty
umowa_kontrakty.doc
Formularz lekarze
formularz.doc
Wyjaśnienia do treści ogłoszenia
odpowiedz.pdf
Wynik postępowania konkursowego
wynik.doc