Konkurs ofert na udzielenie świadczeń medycznych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie neurologii dla pacjentów Zamawiającego. 7/K/2017.
Ogłoszenie.
ogloszenie.pdf
Wzór umowy.
wzor.doc
Formularz lekarze + Doppler.
formularz.doc
Formularz lekarze + EEG.
formularz1.doc
Wynik postępowania konkursowego.
wynik.pdf