Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie pełnienia lekarskich dyżurów medycznych na oddziałach Szpitala i Izbie Przyjęć Zamawiającego w zakresie psychiatrii, chorób wewnętrznych i neurologii. Znak sprawy 8/K/2018.
Ogłoszenie.
ogloszenie.pdf
Formularz ofertowy.
oferta.doc
Wzór umowy.
umowa.doc
Wynik postępowania konkursowego.
wynik.doc