Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez lekarza/ lekarza w trakcie specjalizacji w zakresie psychiatrii dla pacjentów Zamawiającego, znak sprawy 5-K-2018.
Ogłoszenie.
ogloszenie.pdf
Formularz lekarze.
formularz.doc
Wzór umowy.
umowa.doc
Wynik postępowania konkursowego.
wynik.pdf