Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie psychiatrii, neurologii dla pacjentów Zamawiającego. 2/K/2018.
Ogłoszenie.
ogloszenie.pdf
Umowa - wzór.
umowa.doc
Formularz lekarze neurologia.
neurologia.doc
Formularz lekarze psychiatria.
psychiatria.doc
Wynik postępowania konkursowego.
wynik.pdf