Konkurs medyczny na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych i geriatrii, nr 10-K-2018
Ogłoszenie.
ogloszenie.pdf
Formularz ofertowy.
oferta.doc
Wzór umowy.
umowa.doc
Wynik konkursu.
wynik.doc