Roboty budowlane do 5 548 000 €

Strona główna / Roboty budowlane do 5 548 000 €

20-2019

Modernizacja pomieszczeń pracowni RTG, sprawa 20/2019

Ogłoszenie o zamówieniu 20-2019-ogloszenie.doc
SIWZ 20-2019-siwz.doc
Dokumentacja projektowa 20-2019-dokumentacja.zip
Oświadczenie przesłanki wykluczenia 20-2019-oswiadczenie1.docx
Oświadczenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu 20-2019-oswiadczenie2.docx
Załącznik nr 3 – klauzula 20-2019-zalacznik3.docx
Informacja z otwarcia ofert 20-2019-informacja.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 20-2019-zawiadomienie.pdf

14-2019

Prace remontowe w budynkach szpitalnych, sprawa 14/2019

Ogłoszenie o zamówieniu 14-2019-ogloszenie.doc
SIWZ 14-2019-siwz.doc
Dokumentacja projektowa 14-2019-dokumentacja.zip
Oświadczenie przesłanki wykluczenia 14-2019-oswiadczenie1.docx
Oświadczenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu 14-2019-oswiadczenie2.docx
Załącznik nr 3 – klauzula 14-2019-zalacznik3.docx
Informacja z otwarcia ofert 14-2019-informacja.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 14-2019-zawiadomienie.pdf

10-2019

Modernizacja pomieszczeń apteki szpitalnej

 

Ogłoszenie o zamówieniu 10-2019-ogloszenie.doc
SIWZ 10-2019-siwz.doc
Dokumentacja projektowa 10-2019-dokumentacja.zip
Oświadczenie przesłanki wykluczenia 10-2019-oswiadczenie1.docx
Oświadczenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu 10-2019-oswiadczenie2.docx
Załącznik nr 3 – klauzula 10-2019-zalacznik3.docx
Informacja z otwarcia ofert 10-2019-informacja.doc
Wybór oferty najkorzystniejszej 10-2019-zawiadomienie.pdf

31-2018

Wymiana oraz renowacja wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej

 

Ogłoszenie o zamówieniu 31-2018-ogloszenie.doc
SIWZ 31-2018-siwz.doc
Dokumentacja projektowo projektowa 31-2018-dokumentacja.zip
Oświadczenie przesłanki wykluczenia 31-2018-oswiadczenie1.docx
Oświadczenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu 31-2018-oswiadczenie2.docx
Wzór Umowy 31-2018-umowa.doc
Informacja z otwarcia ofert 31-2018-informacja.doc
Wybór oferty najkorzystniejszej 31-2018-zawiadomienie.pdf

30-2018

Modernizacja dróg i chodników szpitalnych – część 2.

 

Ogłoszenie o zamówieniu 30-2018-ogloszenie.doc
SIWZ 30-2018-siwz.doc
Dokumentacja projektowa 30-2018-dokumentacja-projektowa.zip
Oświadczenie przesłanki wykluczenia 30-2018-oswiadczenie1.docx
Oświadczenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu 30-2018-oswiadczenie2.docx
Informacja z otwarcia ofert 30-2018-informacja.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 30-2018-zawiadomienie.pdf

29-2018

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach oddziałów leczenia uzależnień nr 1 oraz nr 10

 

Ogłoszenie o zamówieniu 29-2018-ogloszenie.doc
SIWZ 29-2018-siwz.doc
Dokumentacja projektowa 29-2018-dokumentacja-projektowa.zip
Oświadczenie przesłanki wykluczenia 29-2018-oswiadczenie1.docx
Oświadczenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu 29-2018-oswiadczenie2.docx
Wyjaśnienia treści SIWZ 29-2018-wyjasnienia.pdf
Informacja z otwarcia ofert 29-2018-informacja.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 29-2018-zawiadomienie.pdf

26-2018

Modernizacja oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w budynku nr 12

 

Ogłoszenie o zamówieniu 26-2018-ogloszenie.doc
SIWZ 26-2018-SIWZ.doc
Dokumentacja projektowa 26-2018-dokumentacja-projektowa.zip
Oświadczenie przesłanki wykluczenia 26-2018-oswiadczenie.docx
Oświadczenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu 26-2018-oswiadczenie1.docx
Informacja z otwarcia ofert 26-2018-informacja.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 26-2018-wybor.pdf

21-2018

Adaptacja pomieszczeń budynku nr 28 dla potrzeb oddziałów leczenia uzależnień.

 

Ogłoszenie o zamówieniu 21-2018-Ogloszenie.doc
SIWZ 21-2018-SIWZ.doc
Dokumentacja projektowa 21-2018-Dokumentacja.zip
Oświadczenie przesłanki wykluczenia 21-2018-oswiadczenie.docx
Oświadczenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu 21-2018-oswiadczenie1.docx
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21-2018-ogloszenie-o-zmianie.doc
Informacja z otwarcia 21-2018-informacja-z-otwarcia.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 21-2018-zawiadomienie.pdf