Przetargi powyżej 214 000 €

Strona główna / Przetargi powyżej 214 000 €

18/2019

Dostawa leków, sprawa 18/2019

Ogłoszenie o zamówieniu 18-2019-ogloszenie.pdf
SIWZ 18-2019-SIWZ.doc
Pakiety 18-2019-pakiety.zip
Edytowalna wersja Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 
(JEDZ). Wykonawca może również skorzystać z elektronicznego druku, 
zamieszczonego na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
18-2019-JEDZ.doc
miniPortal

Identyfikator postępowania: bf176037-162e-4571-9b16-4e992ff833df

 https://miniportal.uzp.gov.pl/

Klucz publiczny

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_bf176037-162e-4571-9b16-4e992ff833df.asc
Wyjaśnienia 18-2019-wyjasnienia.pdf
Pakiet nr 1 po modyfikacji 18-2019-pakiet-nr1-po-modyfikacji.ods
Pakiet nr 14 po modyfikacji 18-2019-pakiet-nr14-po-modyfikacji.ods
Pakiet nr 19 po modyfikacji 18-2019-pakiet-nr19-po-modyfikacji.ods
Wyjaśnienia cz 2 18-2019-wyjasnienia-cz2.pdf
Pakiet nr 21 po modyfikacji 18-2019-pakiet-nr21-po-modyfikacji.ods
Wyjaśnienia cz 3 18-2019-wyjasnienia-cz3.pdf
Wzór umowy po modyfikacji 18-2019-wzor-umowy-po-modyfikacji.doc
Informacja z otwarcia ofert 18-2019-informacja.doc
Informacja z otwarcia ofert uzupełnienie 18-2019-informacja -uzupełnienie.doc
Unieważnienie postępowania dla pakietów nr 2, nr 14, nr 45 18-2019-uniewaznienie.pdf
Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych nr 31 i nr 37 18-2019-wezwanie-oferty-dodatkowe.pdf
Formularz – oferty dodatkowe 18-2019-formularz-oferty-dodatkowe.doc
Pakiet 31 18-2019-pakiet-31-Olanzapinum.ods
Pakiet 37 18-2019-pakiet-37-Omeprazolum.ods
Klucz publiczny – oferty dodatkowe KluczPubliczny_OfertaDodatkowa_PostepowanieID_bf176037-162e-4571-9b16-4e992ff833df.asc
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych 18-2019-informacja.doc
Unieważnienie pakietu nr 3 – leki ogólne 18-2019-uniewaznienie2.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty 18-2019-zawiadomienie.pdf

 

23/2018

Dostawa leków, sprawa 23/2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu 23-2018-ogloszenie.doc
SIWZ 23-2018-SIWZ.doc
Pakiety 23-2018-pakiety.zip
Edytowalna wersja Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 
(JEDZ). Wykonawca może również skorzystać z elektronicznego druku, 
zamieszczonego na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
23-2018-JEDZ.doc
Wyjaśnienia
23-2018-wyjasnienia.pdf
Pakiet nr 7 - po modyfikacji
23-2018-pakiet-7-po-modyfikacji.ods
Wyjaśnienia cz. 2
23-2018-wyjasnienia2.pdf
Informacja z otwarcia ofert
23-2018-informacja.doc
Unieważnienie pakietów 16, 34, 29, 38
23-2018-uniewaznienie.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty
23-2018-zawiadomienie.pdf
Zawiadomienie o ponowym wyborze oferty
23-2018-zawiadomienie2.doc