Przetargi poniżej 30 000 €

Strona główna / Przetargi poniżej 30 000 €

11/U/2018

Dostawa sortów roboczych

 

Zaproszenie do złożenia oferty  11-u-2018-zaproszenie.pdf
Zaproszenie do złożenia oferty  11-u-2018-zaproszenie.doc
Wzór umowy  11-u-2018-wzor.doc
Opis przedmiotu zamówienia  11-u-2018-opis.doc
Załącznik nr 1 – wykaz odzieży  11-u-2018-zalacznik1.pdf
Załącznik nr 2 – wykaz obuwia  11-u-2018-zalacznik2.pdf
Załącznik nr 3 – wykaz obuwia roboczego  11-u-2018-zalacznik3.pdf
Zaproszenie po modyfikacji  11-u-2018-zaproszenie_mod.pdf
Zaproszenie po modyfikacji  11-u-2018-zaproszenie_mod.doc
Formularz ofertowy po modyfikacji  11-u-2018-formularz_mod.docx
Załącznik nr 1- wykaz odzieży po modyfikacji  11-u-2018-zalacznik1_mod.pdf
Załącznik nr 2 -wykaz obuwia po modyfikacji  11-u-2018-zalacznik2_mod.pdf
Informacja z otwarcia ofert  11-u-2018-informacja.pdf
Informacja o wyborze ofert  11-u-2018-informacja_wyborze.pdf

10/U/2018

Usługa mycia okien w budynkach Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, ul. Poznańska 15

 

Zaproszenie do złożenia oferty  10-u-2018-zaproszenie.pdf
Zaproszenie do złożenia oferty  10-u-2018-zaproszenie.doc
Wzór umowy  10-u-2018-wzor.doc
Załącznik nr 1- Zestawienie stolarki okiennej  10-u-2018-zalacznik.pdf
Informacja z otwarcia ofert  10-u-2018-informacja.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty  10-u-2018-zawiadomienie.doc
Ponowne zawiadomienie o wyborze oferty  10-u-2018-zawiadomienie2.pdf

8/U/2018

Przegląd aparatury medycznej

 

Zaproszenie do złożenia oferty  8-u-2018-zaproszenie.pdf
Zaproszenie do złożenia oferty  8-u-2018-zaproszenie.doc
Wzór umowy  8-u-2018-wzor.doc
Pakiet numer 1  8-u-2018-pakiet1.ods
Pakiet numer 2  8-u-2018-pakiet2.ods
Pakiet numer 3  8-u-2018-pakiet3.ods
Pakiet numer 4  8-u-2018-pakiet4.ods
Pakiet numer 5  8-u-2018-pakiet5.ods
Wyjaśnienia  8-u-2018-wyjasnienia.pdf
Wykaz producentów aparatury dla pakietu nr 1  8-u-2018-wykaz.docx
Informacja z otwarcia ofert  8-u-2018-informacja.doc
Informacja o wyborze ofert  8-u-2018-wybor.pdf

6/U/2018

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dotyczącej wymiany wewnętrznych przyłączy wodno – kanalizacyjnych do budynków szpitalnych oraz miejskiej sieci kanalizacyjnej wraz rozbudową wewnętrznej instalacji kanalizacyjnych na terenie szpitala

 

Zaproszenie do złożenia oferty  6-u-2018-zaproszenie.pdf
Zaproszenie do złożenia oferty  6-u-2018-zaproszenie.doc
Wzór umowy  6-u-2018-wzor.doc
Mapa  6-u-2018-mapa.pdf
Plan sytuacyjny 1  6-u-2018-plan1.pdf
Plan sytuacyjny 2  6-u-2018-plan2.pdf
Info z otwarcia  6-u-2018-info.doc
Wybór oferty  6-u-2018-wybor.pdf

5/U/2018

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dot. wymiany wewnętrznych przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynków szpitalnych oraz sieci kanalizacyjnej na terenie szpitala

 

Zaproszenie do złożenia oferty  5-u-2018-zaproszenie.pdf
Zaproszenie do złożenia oferty  5-u-2018-zaproszenie.doc
Wzór umowy  5-u-2018-wzor.doc
Mapa  5-u-2018-mapa.pdf
Plan sytuacyjny 1  5-u-2018-plan1.pdf
Plan sytuacyjny 2  5-u-2018-plan2.pdf
Wzór umowy po modyfikacji  5-u-2018-mod.doc
Wyjaśnienia  5-u-2018-wyj.pdf
Informacje z otwarcia  5-u-2018-info.doc
Unieważnienie  5-u-2018-unie.pdf