Przetargi poniżej 30 000 €

Strona główna / Przetargi poniżej 30 000 €

22/U/2019

21/U/2019

Dostawa odczynników do badania ogólnego moczu oraz do badania równowagi
kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora

Zaproszenie do złożenia oferty 21-2019-wyjasnienia.pdf
Formularz ofertowy 21-u-2019-formularz.doc
Wzór umowy 21-u-2019-wzor-umowy.doc
Pakiet nr 1 21-u-2019-pakiet-nr-1.docx
Pakiet nr 2 21-u-2019-pakiet-nr-2.docx
Wyjaśnienia 21-u-2019-wyjasnienia.pdf
Wzór umowy po modyfikacji 21-u-2019-wzor-umowy-po-modyfikacji.doc
Informacja z otwarcia ofert 21-u-2019-informacja.doc

18/U/2019

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dotyczącej budowy windy przy budynku nr 1

Zaproszenie do złożenia oferty 18-u-2019-zaproszenie.pdf
Wzór umowy 18-u-2019-wzor.doc
Formularz asortymentowy 18-u-2019-formularz.doc
Załącznik nr 1 18-u-2019-zalacznik-nr-1.docx
Mapa zasadnicza 18-u-2019-mapa-zasadnicza.pdf
Lokalizacja 18-u-2019-lokalizacja.pdf
Rzut kondygnacji użytkowej 18-u-2019-rzut-kondygnacji-użytkowej.pdf
Informacja z otwarcia ofert 18-u-2019-informacja.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 18-U-2019-zawiadomienie.pdf