Przetargi powyżej 221 000 €

Strona główna / Przetargi powyżej 221 000 €

23/2018

Dostawa leków, sprawa 23/2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu 23-2018-ogloszenie.doc
SIWZ 23-2018-SIWZ.doc
Pakiety 23-2018-pakiety.zip
Edytowalna wersja Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 
(JEDZ). Wykonawca może również skorzystać z elektronicznego druku, 
zamieszczonego na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
23-2018-JEDZ.doc
Wyjaśnienia
23-2018-wyjasnienia.pdf
Pakiet nr 7 - po modyfikacji
23-2018-pakiet-7-po-modyfikacji.ods
Wyjaśnienia cz. 2
23-2018-wyjasnienia2.pdf
Informacja z otwarcia ofert
23-2018-informacja.doc
Unieważnienie pakietów 16, 34, 29, 38
23-2018-uniewaznienie.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty
23-2018-zawiadomienie.pdf
Zawiadomienie o ponowym wyborze oferty
23-2018-zawiadomienie2.doc