Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Al. Piotrowskiego w Gnieźnie zatrudni:


Ogłoszenie Facebook

Specjalistę chorób wewnętrznych

Psychiatrę

Neurologa

Lekarza specjalistę neurologa

Lekarza w trakcie specjalizacji z neurologii

Lekarza chcącego specjalizować się w dziedzinie neurologii

Pielęgniarkę epidemiologiczną

Zastępcę Dyrektora ds. lecznictwa, ogłoszenie opublikowane 19.06.2018 r.


Udział w targach pracy 2017

Udział w targach pracy 2018


Archiwalne oferty pracy