Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Al. Piotrowskiego w Gnieźnie zatrudni:


Ogłoszenie Facebook

Specjalistę chorób wewnętrznych

Psychiatrę

Neurologa

Technika analityki medycznej

Lekarza specjalistę neurologa

Lekarza w trakcie specjalizacji z neurologii

Lekarza chcącego specjalizować się w dziedzinie neurologii

Specjalistę psychoterapii uzależnień

Instruktora terapii uzależnień

Kierownika działu organizacyjnego

Pielęgniarzy

Ratowników medycznych

Sanitariuszy

Osoby po kursie KPP


Udział w targach pracy 2017

Udział w targach pracy 2018


Archiwalne oferty pracy