Archiwalne oferty pracy


Kierownika działu administracji i zarządzania

Informacja o zawieszeniu naboru

Zarządzenie nr 16/2017

Diagnostę laboratoryjnego

Osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do pracy w centrali telefonicznej oraz do sprzątania w charakterze salowej/salowego

Lekarzy

Rejestratora medycznego

Rejestrator medyczny - wynik postępowania

Technika analityki medycznej

Specjalistę psychoterapii uzależnień

Instruktora terapii uzależnień

Kierownika działu organizacyjnego

Kierownika działu organizacyjnego - informacja

Kierownika działu organizacyjnego - informacja 2

Kierownika działu organizacyjnego - informacja 3

Pielęgniarzy

Ratowników medycznych

Sanitariuszy

Osoby po kursie KPP


Udział w targach pracy 2017

Udział w targach pracy 2018


Aktualne oferty pracy