Oddział 2a – psychiatryczny ogólny

Strona główna / Oddział 2a – psychiatryczny ogólny

Podstawowe informacje o oddziale nr 2a:

Godziny odwiedzinOdwiedziny odbywają się codziennie w godzinach od 10 do 17
Wyłącznie w salach odwiedzin
Kto i w jakich godzinach udziela informacji o chorychInformacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają lekarze w godzinach od 10 do 13
Rodzaje leczonych schorzeń– Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe.
– Organiczne zaburzenia psychiczne.
– Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych.
– Zaburzenia nastroju (afektywne).
– Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną.
– Zaburzenia osobowości i zachowania.
– Upośledzenie umysłowe.
Procedura przyjęcia na oddział– Skierowanie do szpitala.
– Badanie lekarskie w Izbie Przyjęć.
– Badanie fizykalne pacjenta na oddziale.
– Wypełnienie historii choroby.
– Zapoznanie z regulaminem i topografią oddziału.
Co zabrać ze sobą na oddział– Przybory toaletowe.
– Bieliznę osobistą oraz rzeczy na przebranie.
– Wodę do picia.
– Obuwie domowe.
Czego nie wolno zabierać– Przedmioty ostre np: żyletki, noże, szpikulce.
– Przedmioty niebezpieczne np: leki, paski, sznurki.
– Przedmioty zakazane np: alkohol, narkotyki, broń.
Najważniejsza osiągnięcia oddziałuUzyskanie dobrych wyników terapeutycznych
Informacje dodatkoweOsoby nietrzeźwe nie będą wpuszczane na oddział.
Zakaz fotografowania i utrwalania dźwięku.

Mapa dojazdu na oddział: