7-2019

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z przebudową budynku szpitalnego nr 13

Ogłoszenie o zamówieniu 7-2019-ogloszenie.docx
SIWZ 7-2019-siwz.doc
Oświadczenie przesłanki wykluczenia 7-2019-oswiadczenie1.docx
Oświadczenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu 7-2019-oswiadczenie2.docx
Opis przedmiotu zamówienia 7-2019-opis.doc
Schemat istniejącego układu pomieszczeń 7-2019-schemat.pdf
Odpowiedzi na zapytania 7-2019-odpowiedzi.pdf
Informacja z otwarcia ofert 7-2019-informacja.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 7-2019-zawiadomienie.pdf